Na stránce jsou použita díla: obrazy hraběnky Dobřenské
    Vladimíra Plocka
  sochy z pískovce Josefa Filipa
  plastiky Vladimíra Peška
  texty Michala Beneše
    Františka Břízy
  texty, fotografie, kresby Barbory Lee
  krajky Věry Türkové
  skladby Rádio Jerevan

 

Hymna Potštýna

  Kde otčina? Kde otčina?
Tam, kde na prosté skále
hradby strmí věkostálé,
kolem věnčí šumný les,
v němž zaznívá ptactva ples,
tam v tom kraji čarokrásném
[: má jest drahá otčina :]
  Kde otčina? Kde otčina?
Tam, kde slunko milým okem
nad Orlice rychlým tokem
shlíží v sady květnaté,
luka, role bohaté
v té dědině mi posvátné
[: má jest drahá otčina :]
 
 

Josef Filip
Potštejn-sochy Josefa Filipa (4/360 Kb)

Kde otčina? Kde otčina?
Tam, kde Vavřince svatyně
ku nebesům tiše kyne
mysl zbožná národu
hájí jazyk svobodu,
tam v Potštýně světoznámém
[: má jest drahá otčina :]

Barbora Lee
Potštejn-foto, básně, kresba, Barbory Muthsamové (3/220 Kb)


Na nápěv národní hymny napsal slova Michal Beneš (*15.4 1845 Potštýn)

hraběnka Dobřenská

Rádio Jerevan

Potštejnská kapela Rádio Jerevan má pět členů. Tři z nich jsou přímo
potštejňáci a v Potštejně kapela také zkouší. "Jerevan" hraje vlastní
tvrdou muziku, stylově zařaditelnou nejspíše jako hard-core.
K vidění a slyšení je převážně na různých rockových festivalech, a to
nejen v okolním regionu, ale i jinde po vlastech Českých.
Členové Rádia Jerevan jsou mimo jiné organizátory různých rockových
akcí. Pořádají oblíbené a hojně navštěvované rockové festivaly,
nazývané Rockové vítání jara a Rockové loučení s létem, odehrávající
se na potštejnské Vochtánce nebo v sále restaurace Slávia.

Ukázky z tvorby: (mp3) Prison;  Moribundus;  Exodus


František Bříza

Pár veršů Potštejnu

Nad potštejnským údolím
vypíná se starý hrad,
kdo jednou tu zavítá
vrací se sem častokrát.


Kolem řeky Orlice
šumí řada starých lip,
kdo jejich píseň uslyší
cítí se tu vždycky líp.


Vochtánka či Homolka
i Anenské údolí,
při vzpomínce na ten kraj
též srdéčko zabolí.


Když Orlice utichne
a příroda jde spát,
kdo tu krásu prožil zde
ten musí mít Potštejn rád.

Věra Türková

Vladimír Plocek
Potštejn-obrazy Vladimíra Plocka (11/360 Kb)
 

Vladimír Pešek

Barbora Lee

 

Modlitba:

 Bože, dej ať žijem v míru.
Bože, dej nám do života sílu.
Povzbuď kámen, uschlou bylinu.
Čas podrž, ale jenom vteřinu.

Bože, dej nám lásky dost
a taky víru nám dej,
naději snad máme.
Bože, dej ať spolu mluvíme.
 

 

Hej hou:

Sál plnej lidí.
Všichni se bavili,
upřímně tlemili,
- těžká machrovina.
Vlastně tam skoro nikdo nebyl,
jenom jedna smutná a uražená holka -
a on se ještě podíval.

 Domů, Potštejn, Mapa, Hrad, Obecní úřad, Akce, Historie, Galerie, Foto, Sport, Firmy, Služby, Odkazy, Inzerce, Kniha návštěv