Základní organizace Českého zahrádkářského svazu

V sobotu 8. února se konala výroční členská schůze s volbou nového výboru a revizní komise.
Schůze byla doplněna o výstavu ovoce, prodej povodňových známek a přednášku přítele Bednáře o pěstování ovoce.

Z naší činnosti

Schůze předsednictva v letošním roce:
22. dubna
20. května
17. června
22. července
16. září
21. října
18. listopadu
29. prosince
Potštejn-výsledek práce ČZS
Potštejn-výsledek práce ČZS

Brigády:

Upřesnění termínů v zahrádkářských vývěskách,
u úsekářů a funkcionářů výboru. Sraz účastníků vždy u skladu nářadí na hospodářském dvoře obecního úřadu (proti novinovému stánku).

Potštejn-výsledek práce ČZS