POTŠTEJŇÁČEK

 

Dětský pěvecký sbor Potštejňáček byl založen v roce 1992 ing. Marií Motyčkovou. Zabývá se výchovou dětí ve věku od 4 do 16 let k lásce k hudbě, k lidovým tradicím a poznání kulturních tradic Potštejna a okolí.

            Dne 14.2.1995 se dětský pěvecký sbor Poštejňáček stal součástí Spolku pro kulturní život Poštejňáček, který má svoji právní subjektivitu. Ve své hudební a pěvecké činnosti stále pokračuje a svoji práci rozšiřuje i do jiných oblastí – malování, recitace, taneční výchovu, společné výlety, výuka hry na zobcové flétny.

            Během své desetileté existence Potštejňáček spolupracoval s Mykologickým klubem v Rychnově nad Kněžnou, byl spolupořadatelem houbařské výstavy v Potštejně, kterou zahajoval pěveckým vystoupením, spolupracoval s okolními základními uměleckými školami a organizacemi (skupina Gema, ZŠ Sopotnice, ZŠ Potštejn, chrámový sbor pana K. Chudého, ZUŠ Ústí nad Orlicí, ZUŠ Kostelec nad Orlicí, Základní soukromá škola Vamberk, Mykologický klub Rychnov nad Kněžnou, ZO ČČK Potštejn, ZO Svazu ochránců přírody Potštejn, ZO Svazu zahrádkářů Potštejn, Sokol Potštejn a další).

            Potštejňáček uspořádal mnoho koncertů letních i vánočních, vystoupení na různých kulturních akcích, na půlnočních, vystoupení ve Vamberku, Sopotnici, na posezení s důchodci, vystoupení v TV NOVA, společná malování historických památek v Potštejně, společná vystoupení s Vambereckou dechovkou. Během uplynulých deseti let dětským sborem Potštejňáček prošlo přibližně 90 zpěváčků.

            V současné době starší oddělení navštěvuje 23 dětí, mladší oddělení 5 dětí. V čele spolku pracuje výbor, který má čtyři členy.

 

Práce v roce 2003: nácvik letního koncertu „Čtyři roční období“, společný výlet do Adršpachu v měsíci květnu, podzimní malování hradu, výstupy na dalších kulturních akcích a rok zakončíme vánočním koncertem a spoluúčastí na půlnoční nebo o vánočních svátcích. Koncert Čtyři roční období bude zahrnovat nejen písně tématicky spjaté s každým ročním  obdobím, ale i verše na toto téma a hudbu 17. století v podání zobcových fléten.

V repertoáru tohoto sboru je hudba různých žánrů od nejstarší po současnou, od lidové po muzikálovou, tak aby děti vnímaly krásu a rozmanitost hudby v různých obdobích. Mladší děti zpívají především písně lidové.

            Činnost spolku by nebyla možná bez dotací a příspěvků. Hlavním sponzorem v současnosti zůstal Obecní úřad v Potštejně a návštěvníci koncertů, za což jim patří upřímné poděkování.

            Potštejňáček zůstává otevřený pro další zájemce – zpěváčky, pro všechny dobrovolníky, kteří jsou ochotni pomoci či přijít s dobrými nápady a připomínkami.