Potštejn-služby_Informační středisko (7 KB)

Informační středisko a historická expozice
Lázeňská 93
517 43 Potštejn
So a Ne 0900-1130
Út -Ne 0900-1130
1400-1600
1400-1630
květen a září
červen - srpen

Informační středisko: prodej pohlednic, průvodců, map a upomínkových předmětů.

V Historické expozici se ze zasklených vitrín dozvíme, jak se v Potštejně žilo od jeho založení. Důležité období je datováno založením plátenictví, které přineslo zdejším lidem obživu. Je to doba kdy do Potštejna přišel hrabě Harbuval Chamaré. Zde v expozici je několik velmi zdařilých kreseb hraběnky Chamaré. V dalších vitrínách se dočteme o založení sboru obnovené Jednoty bratrské, o tom, jak kvetl kulturní život na přelomu 19. a 20. století a také kdo do Potštejna jezdil jako letní host. Uvidíme i pěkné fotografie z Potštejna, staré chalupy, památné stromy a sochy.
Při vstupu do expozice Vás uvítá úryvek z Jiráskova Pokladu:

Ale ty milý Potštejne, neboj se nepřízně a zapomenutí! Kdo jde kolem tebe, nemůže tě nevšímavě pominout a musí se uváben na tebe zadívat. A kdo vstoupil tvými vybitými branami do opuštěných nádvoří, kdo bloudil v mohutných tvých rozvalinách a rozhlédl se lesnatou tvou strání dolů  k řece v lučinách a za řekou na tmavé lesy mohutného Velešova a naslouchal o vážném klidu tvém šumění Orlice zdola a táhlému hukotu lesů, přes jejichž hřbety letěly plaché stíny oblaků, ten neodolá kouzlu tvých půvabů i  krajiny i tichému stesku, jenž ho z tebe ovane, starý pamětníku naší samostatnosti...
Ať dlouho ještě vydržíš, starý milý Potštejne.  
Alois Jirásek

Zavřít okno