Otevírání Orlice 02.04.2005

Vítání občánků 02.04.2005 SuperStar na Vochtánce 19.04.2005 Soutěž hasičů 07.05.2005

Postřehy z pouti 2005 Z vernisáže pohledů Koncert S.Klecandra 13.08.2005 vánoční koncert GEMY 26.12.2005