->

Podpora obětí tornáda na Moravě

Ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem v Potštejně, který přišel s nabídkou pomoci konkrétním lidem v Mikulčicích.

SBÍRKA DARŮ BYLA UKONČENA K 31.07.2021.
Děkujeme Vám všem, kteří přispěli na obnovení domů a vybavení domácností postižených obyvatel Mikulčic. O využití darů vás budeme informovat po vyčerpání vybraných finančních prostředků.

Za výbor Okrašlovacího spolku
Sl. Hlinka

Děkujeme za podporu

 

 

sponzor Webu:


Copyright (C)